Merkez bünyesinde akademik kadronun öğretmeye dair bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak bir program tasarlanmaktadır. Hazırlanmakta olan eğitim modüllerine ait konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

Öğrenci Merkezli Öğretebilmek Kalabalık / Küçük Gruplara Ders Verme
Öğrenme Biçimleri ve Öğrencileri Tanıma Dersi Teknoloji ile Yeniden Tasarlama
Öğrenci Bağlılığı Etkin Ders İzlencesi Hazırlama
Öğretme Yöntemleri Ders Tasarlama
Geri Bildirim, Ölçme ve Değerlendirme Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Etkinlikler
Sınıf Yönetimi Eğitim Psikolojisi