Kadir Has Üniversitesi’ndeki insan odaklı çalışma ortamı çalışan memnuniyetini arttırırken aynı zamanda motivasyonu ve dolayısıyla hizmet kalitesini arttırmaktadır. Üniversitemizde her yıl çalışanların memnuniyetinin ölçülmesine yönelik anket çalışması merkezimizce yapılmakta ve sonuçları tüm çalışanlarla paylaşılmaktadır. Sonuçlar, memnuniyetin arttırılmasına yönelik önerileri içerecek şekilde üst yönetime raporlanmaktadır.