Yrd. Doç Dr. Aslı Çarkoğlu lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladıktan sonra 1998 yılında yüksek lisans ve 2003 yılında doktora derecelerini ABD Purdue Üniversitesi Aile Çalışmaları Bölümü’nden aldı. Robert Wood Johnson Vakfı bursiyeri olarak bir yıl boyunca Arizona Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma çalışması yaparak devam etti. 2004 yılında Türkiye’ye dönen Dr. Çarkoğlu, 2013 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Çokdisiplinli araştırmacı olan Çarkoğlu, kendisine birincil çalışma konusu olarak tütün kontrolü seçti ve bu konuda kişisel davranış değişimi ötesinde, sistemik bir değişim amacıyla siyasa yapımı amaçlı çalışmalar da yaptı. Şu günlerde araştırmaları sigara bırakma, pasif sigara dumanı maruziyeti, iyi olma ve ilişkiler konularını içeriyor. Bu çokdisiplinli yaklaşımın eğitim vermesine de yansımaları var. Verdiği tüm derslerde (örn: çocuk gelişimi, yaşlanma, yakın ilişkiler, aile içi şiddet) konulara sistemik yaklaşarak çok düzeyli ve bağlamsal bakışı yerleştirmeyi amaçlıyor. Son günlerdeki en önemli eğitim hedefi derslerine inovativ teknikleri dahil etmek.

1980 yılında Ankara Üniversitesi D.T.C.F İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini 1995 yılında, Hacettepe Üniversitesi’nde, Sanat Tarihi alanında, “OrtaÇağ İslam DÜnyasında Hükümdar İmgesi”; başlıklı Çalışmasıyla, doktora derecesini ise 1999 yılında, Bilkent Üniversitesi’nde, Sanat Kuramı alanında, “Encounter, Mimesis, Play: Theatricality in Spatial Arts”; başlıklı teziyle aldı. 1996-1998 arasında Tiyatro Oyunevi bünyesinde dramaturg olarak Çalıştı. 1998-2001 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 2001–2003 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak Çalıştı. 2003-2005 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi bünyesine Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanlığını yaptı. Ayrıca 2004–2005 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi, İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünü yürüttü. 2006 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi bünyesinde Film ve Drama Yüksek Lisans Programı Koordinatörü ve İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı olarak çalışmaktadır. The Center for Performance Research (Aberystwyth, Galler, İngiltere) üyesidir. Performans Araştırmaları, Görsel Araştırmalar ve Film Araştırmaları alanlarında araştırmalar yapmakta, oyunculuk kuramı, dramaturji, öykü anlatımı, görsel-mekansal sanatların deneyimlenmesi, sanat ve performans, tiyatrallik ve melodram konularıyla özel olarak ilgilenmektedir. 1994 yılından bu yana, ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmakta, 1996 yılından bu yana da tiyatro yapmaktadır.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde, Executive MBA derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ve Doktorasını Marmara Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı’nda tamamladı. Reading Üniversitesi’nde aldığı eğitimin ardından Bilkent Üniversitesi, İngilizce Hazırlık Okulu’nda Kitap Yazma Komisyonu üyesi ve İngilizce okutmanı olarak görev yaptı. Doğuş Üniversitesi’nde Hazırlık Sonrası İngilizce Dersleri Birimi Koordinatörü, öğretim görevlisi, İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı’nda eğitici eğitmeni ve Yabancı Diller Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Sabancı Üniversitesi Diller Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılında göreve başladığı Kadir Has Üniversitesi’nde İngilizce Hazırlık Programı Başkanı ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü olarak görev yapmakta olan Çiğdem Tirkeş’in çalışma alanları ve ilgi duyduğu mesleki konular, stratejik planlama ve proje yönetimi, müfredat programı geliştirme, eğitici ve yönetici eğitmenliği, yabancı dil eğitiminde kalite ve akreditasyon konularıdır.

İstanbul’da 1961 yılında doğdu. Ortaöğrenimini 1978 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. Lisans ve yüksek-lisans derecelerini 1983 ve 1985’te Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Daha sonra, Northern Telecom (NETAŞ) ve Bilkent Üniversitesi’nde çalıştı. Doktora derecesini, İngiltere’de University of Manchester Institute of Science and Technology’deki Control Systems Centre’dan 1992 yılında aldı. 1992-2002 arasında akademik kariyerine Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak devam eden Feza Kerestecioğlu, 2002 yılından beri de Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde çalışmaktadır. Kadir Has Üniversitesi’nde görev yaptığı süre içerisinde, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü, Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı olarak da görev yapmıştır. Halen Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nı yürütmektedir. Uzmanlık alanları arasında kontrol sistemleri, hata sezimi, ardışıl karar kuramı, füze denetimi, robot sürüleri sayılabilir.